Overstroming Gentstraat

Overstroming Gentstraat

2013deel2(365)

Overstroming in de Gentstraat te Lembeke
nummerplakaat op de fiets. Vrouw onbekend
foto
Kaprijke > Kaprijke > Gentstraat
Hubert Spanhove, bruikleen