Kasteel van Vinderhoute

Kasteel van Vinderhoute

AL_0279

Het kasteel ligt op de plaats van een oude M.E. burcht. De burcht werd midden 16de eeuw afgebroken om nieuw kasteel te bouwen. Het kasteel is gelegen in een prachtig park en het geheel is omgracht. Een ophaalbrug over de Nieuwe Kale gaf toegang tot het domein. Het kasteel was goed gelegen en stond door een drietal dreven in verbinding met de weg naar Gent. Zoals destijds vaak het geval was loopt er een rechte dreef van kasteel naar de kerk (huidige kasteeldreef).

De laatste heer van Vinderhoute stierf in 1830 en vele bezittingen van het kasteel werden openbaar verkocht. Het is een speling van het lot dat portretten van voorname personen door de boeren werden aangekocht om gebruikt te worden als tochtscherm. De ingang langs de kasteeldreef is voorzien van een ijzeren hekken tussen arduinen pijlers met bovenop een vaas.

De huidige eigenaar is de heer Philippe Van De Vyvere (CEO van Sea-invest en aandeelhouder van diverse haven gebonden bedrijven) Hij zorgt voor een perfect onderhoud van dit erfgoed. De tuin is een pareltje met onder meer een geklasseerde dreef eeuwenoude kastanjes. De tuin met zijn grachten en bruggetjes sluit ook aan bij de typische landschapsarchitectuur uit de negentiende eeuw.

De ontoegankelijkheid van het kasteel door zijn heggen, grachten en hekkens past perfect binnen de cultuur van de 19de eeuwse burger: deze wil op de ‘buiten wonen’ maar toch afgescheiden zijn van het gewone volk. Het was de tijd dat men op stand leefde en vooral contact moest zoeken met mensen van dezelfde stand en rijkdom. Trouwens, de rijkdom bepaalde in hoge mate de stand.

Het systeem van contact zoeken gebeurde volgens een strikt omschreven code, waarbij ‘visitekaartjes’ een belangrijke rol speelden. De verkennende beleefdheidsbezoekjes duurden in principe slechts een klein half uur. Het belang hiervan kan niet onderschat worden omdat de rijke bourgeoisie zich zelf zo hoog inschatte dat enkel contact met standgenoten wenselijk was. Het was belangrijk om eigen kinderen met ‘standgenoten’ te laten huwen om te vermijden dat men in een ‘neerwaartse spiraal ‘ terecht kwam. De vele ‘hofkes van plaisance’ wijzen erop dat in Vinderhoute voldoende mogelijkheden waren voor sociaal contact tussen diverse families van de gegoede bourgeoisie.

Aan dit kasteel wordt haltgehouden tijdens één van de belevingswandelingen uitgewerkt door de Meetjeslandse Gidsen vzw en Plattelandscentrum Meetjesland vzw, met financiële steun van COMEET/Erfgoedcel Meetjesland. Meer info vind je hier.
foto
Lievegem > Lovendegem > Kasteellaan
Gerard Vanvooren, bruikleen