Factuur krulbol

Factuur krulbol

BKB_0034

Factuur van 5/3/1935 voor 4 krulbollen voor de prijs van 185 frank.
1935
Patrick Huyghe, bruikleen