Koning krulbol, Roger Ryckaert, 1954

Koning krulbol, Roger Ryckaert, 1954

BKB_0073

Krulbolkoning Roger Ryckaert, in Café "Boldershof" H.Geeststraat Ertvelde, 1954.
foto
Evergem > Ertvelde > Heilige Geeststraat
1954
Maria Vereecke, bruikleen, 1954