Huldiging krulbolders, Deliaert Freddy, Mimmo Piedro, De Somviele Robert

Huldiging krulbolders, Deliaert Freddy, Mimmo Piedro, De Somviele Robert

BKB_0143

Huldiging krulbolders in Sas van Gent, vlnr: Deliaert Freddy, Mimmo Piedro, De Somviele Robert
foto
Freddy Deliaert, bruikleen