• Herdersstaf
Herdersstaf
Herdersstaf

Herdersstaf

BL_001

Herdersstaf, geschonken aan het Bardelaeremuseum in Lembeke. De herder aan wie deze staf toebehoorde is tot nog toe onbekend. Wel weten we dat het een rechtshandige herder was, gezien de stand van de haak aan het schopje onderaan.

Deze herdersstaf was multifunctioneel, met de haak konden schapen die in een gracht waren beland op het droge geholpen worden, konden appels "geplukt" worden, voor distels weg te maaien en als draagstak voor de proviand van de herder. De staf kon als steun worden gebruikt om op te leunen, om wolven op een afstand te houden en deed dienst als stok voor een tentzeil.

De hoofdfunctie van deze staf was weliswaar minder voor de hand liggend: door middel van brokken aarde die met de staf uit de grond werden gewrikt en in de richting van afgedwaalde schapen werden geworpen, probeerde de herder die schapen op andere gedachten te brengen.
, schenking