Familie Roegiers, Zandeken

Zand Erover!?
CEVD_041

Tekst van een vroegere inwoner van ’t Zandeken: Kort na den oorlog was er bij ons ook nog een hengstenhouderij. Die hengsten waren zware boerenpaarden zoals men er vandaag bijna geen meer tegenkomt. De boeren uit de omgeving kwamen met hun merries om ze te laten dekken, en dat waren er nogal wat. Het paard op ‘t hof was een trekpaard maar als dat ook nog een veulen kon opbrengen, dan was dat goed meegenomen. Daarbij kwam ook dat de urine van drachtige merries geld opbracht. Wij hadden op ‘t hof een depot van UCB waar de boeren lege vaten konden afhalen en terugbrengen gevuld met urine van drachtige merries. Het werd gebruikt als grondstof voor penicilline. De boeren hadden altijd een emmer bij als ze naar ‘t land gingen om de zeik op te vangen, en ieder had wel een trukje om de merrie op commando te doen zeiken om zo gemakkelijker de zeik op te vangen. Bij ons stond de paardenknecht altijd een deuntje te fluiten, totdat het paard haren plas gemaakt had.…De hengst die ik mij best herinner, noemde Bloc du Geronne, in die tijd een gerenommeerde hengst van om en bij de 1000 kg. Eens het dekseizoen voorbij, werd de hengst ingespannen en diende hij als trekpaard. Wij hadden toen als eersten op Kluizen een pikbinder, daar werd toen nogal wat over gepraat door de andere boeren.…Vandaag is paardenliefhebberij iets apart, een hobby, maar in die tijd was het de combinatie van nuttig en ontspanning. Het was de beginperiode van de landelijke ruiterij en die paarden moesten ook op het land kunnen werken.

Met de uitbreiding van de Gentse haven verdween de Evergemse wijk Zandeken volledig van de kaart (2005–2008). Victoria Deluxe en Cultuurcentrum Evergem maakten samen met de vroegere inwoners het herinneringsdocument ‘Zand erover!?’. Hun verhaal en afscheid van de wijk wordt in woord en beeld gebracht met een documentaire, publicatie en tentoonstelling. De documentaire is beschikbaar in de bibliotheek van Evergem en bij Victoria Deluxe.

Nog meer foto’s van Zandeken en het project Zand erover!? zijn te vinden op deze Erfgoedbank en op Flickr: set Victoria Deluxe en set Steven De Baere.
foto
Evergem > Kluizen > Zandeken
circa 1950
Ghislaine Roegiers, bruikleen