Inhuldiging onderwijzer Michel Boone

CS_014

Huldiging van een onderwijzer van het Lager Onderwijs in Lembeke, Michel Boone. Naast hem zit zijn vrouw. Jaren 1960, Kerkstraat, Lembeke.
diapositief
Kaprijke > Kaprijke > Kerkstraat
jaren 1960
Hubert Spanhove, bruikleen