De koster van Lembeke aan een orgel

CS_015

Paul Panis, koster van Lembeke vanaf de 2de WO tot en met de jaren 1980. Hier zit hij niet aan een kerkorgel, maar ergens op een feest. Verdere info ontbreekt.
diapositief
Kaprijke > Kaprijke
koster, orgel, Lembeke
Hubert Spanhove, bruikleen