Klompenmaker in Lembeke

CS_017

Achiel De Vrieze, hier met zijn vrouw Irma De Pauw, was heel lang klompenmaker in Lembeke. Zijn klompenmakerij was op het laatst in de Kerkstraat, zijn zoon kan dit nog steeds, maar oefent dit niet uit als beroep.

Dia van een foto.
diapositief
Kaprijke > Kaprijke
Hubert Spanhove, bruikleen