De Kajotsters van Lembeke

CS_019

De Kajotsters, helemaal links staat Marie-Louise Van De Voorde “Wiske”, tweede van links is Emanuella Van Overbergen, ?, vierde van links is Anna De Vos. Vijfde van links is Maria Van Overbergen, in het midden Lia Haemerlinck, daarnaast Maria De Vriese, Lutgarde Baers, Rita Van Zele en tot slot Myriam Dhaeninck. VKAJ staat voor Vrouwelijke Katholieke Arbeidersjeugd.
diapositief
Kaprijke > Kaprijke
jaren 1960
Hubert Spanhove, bruikleen