Vrije radio M.O.S

CW_126

In 1982 wordt er onder impuls van Firmin Bulté een 'vrije radio' uit de grond gestampt, die de naam 'RADIO WEEKEND' krijgt en tijdens het weekend zijn programma's vanuit de oude sigarenfabriek Braeckman uitzendt. Maar dit liedje blijft niet duren. Even voor pasen 1986 wordt Radio Weekend door de RTT-diensten het zwijgen opgelegd,wegens niet in het bezit van een vergunning. Er wordt een actiecomité opgericht en uiteindelijk wordt Radio Neutraal uit Zomergem onder de arm genomen om samen op een wettige manier als Radio M.O.S.(=Meetjeslandse Omroep Stichting)opnieuw in de ether te gaan .Midden 1999 blijkt radio M.O.S niet langer leefbaar,en ziet men zich verplicht op zich aan te sluiten bij de Franse radioketen' RADIO ENERGY'.
foto
Lievegem > Waarschoot