Heilig Hartsfeesten

CW_139

Volksmassa tgv. Heilig Hart massaspel 1948 n.a.v wijding van de nieuwe klokken.1948 was duidelijk een erg godsvruchtig jaar. Hendrik Van Laere, -tussen 1947 en 1955 pastoor van onze Sint-Ghislenusparochie-, was de bezieler van 'levensoffer', een groots en massaal religieus openluchtspel dat,-zoals op de foto duidelijk te zien is-, op 1 augustus 1948 duizenden mensen op de been bracht en dat de afsluiter vormde van de Heilig Hartfeesten. Verschillende koren begeleidden het massaspel dat op het dorpsplein plaats vond, en de katholieke fanfare 'Tijd en Vlijt' verzorgde zowel muziek als geluidseffecten.
foto
Lievegem > Waarschoot