Klokken van Waarschoot

CW_140

Op 7 september 1943 had de Duitse bezetter de grootste klokken uit onze kerktoren weggehaald, om ze te laten smelten voor hun wapenindustrie. Op zondag 5 december 1948 werden de 2 nieuwe klokken ingewijd en 12 dagen later hingen ze in de kerktoren waar ze voor de 1ste maal luidden. De parochie gaf de grote klok de naam 'Ghislenus'. De kleinere klok 'Maria' was een gift van Fernand Van Ackere, directeur van de 'Société Anonyme de Waerschoot' en Waarschoots weldoener tijdens beide wereldoorlogen. Naar aanleiding van de inhuldiging toondichtte pastoor Van Laere het 'Waarschoots Klokkenlied'. Vanuit de kiosk en onder het banier van 'Waarschoots volk, zing hier mij't lieve welkom van zalvend klokkenspel' dirigeerde hij zijn klokkenlied dat door 500 uitvoerders werd gezongen.
foto
Lievegem > Waarschoot