Verdesteleweren, 't schuunste woord van 't Meetjesland

Verdesteleweren, 't schuunste woord van 't Meetjesland

EM_004

Het dialectwoord 'verdesteleweren' is afgeleid van het oud-franse woord voor vernielen: destruire. Het Oud-frans destruire werd bij ons als destreweren uitgesproken. In de loop van de eeuwen veranderde het woord naar het ‘verdesteleweren’ van vandaag. (Met dank aan Universiteit Gent, Vakgroep Taalkunde (dialectologie)). Voor de dialectwedstrijd 't schuunste woord van't Meetjesland', die kaderde in het Stroatluuëbers-project, werd een selectie gemaakt van veertien dialectwoorden waarop kon gestemd worden. Het woord met de meeste stemmen kreeg de titel van 't schuunste woord. Verdesteleweren werd uiteindelijk gekroond als 't schuunste woord van 't Meetjesland.
foto
2015