Schaoverdijnn

Schaoverdijnn

EM_005

Van 'schaoverdijnn' of schaatsen is de oorsprong onzeker maar het eerste deel heeft vermoedelijk iets te maken met schaven. De link naar ‘schaven’ op het ijs is dan vlug gelegd. (Met dank aan Universiteit Gent, Vakgroep Taalkunde (dialectologie)). Voor de dialectwedstrijd 't schuunste woord van't Meetjesland', die kaderde in het Stroatluuëbers-project, werd een selectie gemaakt van veertien dialectwoorden waarop kon gestemd worden. Het woord met de meeste stemmen kreeg de titel van 't schuunste woord. Verdesteleweren werd uiteindelijk gekroond als 't schuunste woord van 't Meetjesland.
foto
2015