Telegram met huwelijkswensen

Telegram met huwelijkswensen

EM_026

Telegram met huwelijkswensen, verzonden vanuit Eeklo en gericht aan een koppel op hun huwelijksdag. De wens luidt: "Vele zegen op uwe wegen en een krullebol of negen".
telegram
Eeklo > Eeklo
Staf De Roo, bruikleen