Telegram met huwelijkswensen

Telegram met huwelijkswensen

EM_9007

Telegram met huwelijkswensen, verzonden binnen Eeklo en gericht aan een pasgehuwd koppel. De humoristische wens luidt: "Wees lief en zacht deze nacht maar pas op dat ge elkander niet versmacht".
telegram
Eeklo > Eeklo
Staf De Roo, bruikleen