• Erfgoedzorger Michel Coene, Assenede
Erfgoedzorger Michel Coene, Assenede
Erfgoedzorger Michel Coene, Assenede

Erfgoedzorger Michel Coene, Assenede

EZM_001

Michel Coene zet zich onder meer in voor filmproducties, conservatie en digitalisering van film.

Michel Coene is voorzitter van vzw Vliet uit Assenede (en bij uitbreiding Meetjesland). Vliet is bezig met film, zowel historisch als hedendaags beeldmateriaal en heeft heel waardevolle collecties foto- en filmmateriaal in haar bezit. Bijvoorbeeld van cineast Michel Proot digitaliseerde de vzw al heel wat speelfilms, waarvan sommige in de Meetjeslandse polders werden gedraaid rond de jaren 1950.

Het filmarchief gaat terug tot 1935 en bevat zowel de formaten super 8, 8 mm, 9,5 mm en 16 mm. Daarnaast is ook hun deelcollectie glasnegatieven van wijlen Fotograaf Adolf Masure zeer waardevol, die stukken dateren van 1880 tot rond 1920 en bevat een 350-tal negatieven op glas die reeds grotendeels gedigitaliseerd en geoptimaliseerd zijn.

Het filmen is bij Michel begonnen op familiebijeenkomsten, maar na verloop van tijd breidde deze interesse zich uit door vragen van mensen die hun collecties beeldmateriaal aan Michel toevertrouwden voor conservatie en digitalisering.

Met het filmisch gedeelte van de collectie is Michel al 37 jaar bezig. Ook het artistiek aspect aan film kan Michel bekoren en samen met vzw Strandpaal realiseert vzw Vliet hedendaagse artistieke producten die getoond worden op bijvoorbeeld Jazzenede binnen het artistieke kader AHA.

Michel gaat dikwijls specifiek op zoek naar collecties, maar het uitwerken van projecten met die collecties gebeurt gezamenlijk met de andere leden van het bestuur. Ook de (project)administratie behoort tot die taken.

Michels grote dromen zijn een project rond fotograaf Adolf Masure gecombineerd met een sociologische schets van die tijd, niet alleen voor Assenede, maar met een regionaal verlengstuk. Ook een project rond mythen en sagen uit Assenede staat nog op de agenda. Daarnaast zijn ook de verhalen in het kader van het project rond de Eerste Wereldoorlog bijzonder waardevol en de moeite waard om mee aan de slag te gaan. Ook het optekenen van getuigenissen uit de Tweede Wereldoorlog staat ingeschreven in de planning.

Het project rond 75 jaar carnaval in Assenede is het eerstvolgende wapenfeit. Na inzage in de Asseneedse archieven kan hieraan verder gewerkt worden. Het grafisch uitwerken van een videohoes en het toevoegen van tekstmateriaal zijn de volgende stappen in dit project.

Michel is bezorgd over de toekomst van al dat waardevol materiaal. Het zal belangrijk zijn om het historisch materiaal op één locatie onder te brengen en naar behoren te bewaren. Want ondanks de digitaliseringsinspanningen moeten ook de originele bestanden nog steeds bewaard blijven en hiervoor is expertise en aangepaste opslagruimte nodig, bij voorkeur in openbaar bezit. “Dit tracé zal deels afhankelijk zijn van hoe men hier politiek mee zal omgaan, laten we hopen op een goede afloop”, voegt Michel er nog aan toe.
foto
Assenede > Assenede centrum > Molenstraat