• Erfgoedzorgers Stadsarchief Eeklo
Erfgoedzorgers Stadsarchief Eeklo
Erfgoedzorgers Stadsarchief Eeklo

Erfgoedzorgers Stadsarchief Eeklo

EZM_006

Het archiefteam van het Stadsarchief Eeklo, onder leiding van Freddy Pille, zet zich onder meer in voor archivering, digitalisering, inventarisering en toegankelijk maken van materialen.

Het archiefteam ontstond uit de werkgroep rond het boek ‘750 jaar Eeklo’ (1989) en bestaat vandaag uit negen enthousiaste vrijwilligers. In het begin werd vooral aandacht besteed aan de documenten van de Burgerlijke Stand. De volgende stap was de ‘Eeklose bibliotheek’ met ingebonden raadpleegkopies van de becommentarieerde uitgave van 51 stadsrekeningen uit de Tachtigjarige Oorlog, de volledige uitgave van de burgerlijke stand 1609-1900 in 23 banden, de uitgave (met gereconstrueerde kaarten) van de oude landboeken, de uitgave van de volledige werken van August Van Acker (5 banden).

Dankzij vele jaren werk aan de volledige klassering en inventarisering van het moderne archief (1796-2000), is het mogelijk om bronnen snel op te sporen en te raadplegen. Daarnaast slaagde de ploeg er de laatste jaren in om privépersonen en verenigingen te overtuigen om hun archief bij de stad te deponeren voor optimale bewaring en toegankelijkheid. Op die manier ontstond een eigentijds documentatiecentrum. Vandaag bevat het stadsarchief 1,3 km papier en heeft 20.000 gedigitaliseerde foto’s, verzameld op 260 cd’s.

Freddy: “Door zijn enorme collecties documenten en data (1,3 km papier!) levert het SAE ook ondersteunend werk voor een hele reeks stadsdiensten. Het voornaamste knelpunt voor het stadsarchief is op dit ogenblik informatica. De vier beschikbare computers kunnen de grote toestroom van bezoekers (in 2011 al 1400) en het werk van de teamleden niet meer aan. Er zijn twee nieuwe computers aangevraagd, maar daar is het nog even op wachten.”

Het negen leden van de archiefteam zijn tussen 60 en 82 jaar oud. “Met een ploeg van uitsluitend zestig-plussers is de toekomst moeilijk te plannen. Uiteindelijk zal de fakkel wel doorgegeven moeten worden aan een gediplomeerd archivaris, anders dreigt de stad zijn grote trots, het oude archief (1527-1796), te verliezen”, zegt Freddy Pille.

De leden van het archiefteam van het stadsarchief Eeklo:

Freddy Pille was leraar Nederlands-Duits en is in die functie in 1989 bij het project '750 jaar Eeklo' betrokken geraakt. Na de voltooiing van het boek werd hij vaak gevraagd voor andere projecten en zo is hij "blijven hangen" in de geschiedenis. Sinds 2008 is hij de (vrijwillige) opvolger van Erik De Smet als stadsarchivaris. -- Willy Buyck is voormalige rechterhand van Willy Hamerlynck in de genealogische vereniging 'De Eik'. Samen met Willy is hij in het team gestapt en hij is er na diens overlijden ook gebleven. -- John Meirezonne kan urenlang typewerk verzetten. Hij zorgde al in de jaren 90 voor een eerste versie van de volledig gedigitaliseerde burgerlijke stand. -- Julien Van de Genachte kwam zes jaar geleden even op het archief kijken voor zijn hobby (Eeklose ansichtkaarten) en sindsdien is hij nooit meer weggegaan. -- Chris De Crop is net als Willy Buyck pionier van 'De Eik'. Enkele jaren na de opheffing van de vereniging keerde hij terug naar de oude bronnen. -- Luc Dobbelaere kwam al vele jaren op het archief werken aan zijn stamboom, waarvoor hij het oude schrift leerde lezen. Sinds zijn pensionering blijft hij actief in het archief. -- Arseen Withoeck werkte al mee aan '750 jaar Eeklo' en is sinds zijn pensionering 2 jaar geleden lid van het team. -- Yolande Audenaert is twee jaar geleden in het team terechtgekomen via Willy Buyck. -- Agnes De Latter is één jaar geleden binnengestapt na enthousiaste archiefverhalen van Freddy Pille te hebben gehoord.
foto
Eeklo > Eeklo > Industrielaan