• Erfgoedzorgers Stadsarchief Eeklo
Erfgoedzorgers Stadsarchief Eeklo
Erfgoedzorgers Stadsarchief Eeklo

Erfgoedzorgers Stadsarchief Eeklo

EZM_006

Het archiefteam van het Stadsarchief Eeklo, onder leiding van Freddy Pille, zet zich onder meer in voor archivering, digitalisering, inventarisering en toegankelijk maken van materialen.

Het archiefteam ontstond uit de werkgroep rond het boek ‘750 jaar Eeklo’ (1989) en bestaat vandaag uit een groep enthousiaste vrijwilligers. In het begin werd vooral aandacht besteed aan de documenten van de Burgerlijke Stand. De volgende stap was de ‘Eeklose bibliotheek’ met ingebonden raadpleegkopies van de becommentarieerde uitgave van 51 stadsrekeningen uit de Tachtigjarige Oorlog, de volledige uitgave van de burgerlijke stand 1609-1900 in 23 banden, de uitgave (met gereconstrueerde kaarten) van de oude landboeken, de uitgave van de volledige werken van August Van Acker (5 banden).

Dankzij vele jaren werk aan de volledige klassering en inventarisering van het moderne archief (1796-2000), is het mogelijk om bronnen snel op te sporen en te raadplegen. Daarnaast slaagde de ploeg er de laatste jaren in om privépersonen en verenigingen te overtuigen om hun archief bij de stad te deponeren voor optimale bewaring en toegankelijkheid. Op die manier ontstond een eigentijds documentatiecentrum. 

Anno 2023 omvat het Stadsarchief zo'n 450 cd's en 50.000 foto's. De Eeklose Bibliotheek telt al zo'n 225 titels, waarin onder meer de uitgaven van de Stadsrekeningen 1565-1715, de Gemeenteraadsverslagen 1650-1700, de volledige burgerlijke stand vanaf 1600 tot aan de huidige privacygrenzen, enzovoort. 
foto
Eeklo > Eeklo > Industrielaan