Dames van Heemkundige Kring Selsaete, Zelzate

Dames van Heemkundige Kring Selsaete, Zelzate

EZM_007

Portret van enkele vrouwelijke leden van Heemkundige Kring Selsaete uit Zelzate. Van links naar rechts: Rosa De Decker, Céline Dekmijn, Beatrice De Caluwé, Yvonne Van Hecke, Cynthia De Clercq, Rosita Dhondt, Denise Dekmijn, Arlette Janssens, Jacqueline Misson.

De Heemkundige Kring Selsaete werd opgericht in 1995. Het initiatief kwam er door het besef dat er op het gebied van heemkunde en erfgoed nauwelijks iets gebeurde in Zelzate. Heemkundige Kring Selsaete wilde daar absoluut iets aan doen: via regelmatig overleg en initatieven zoals de uitgave van tijdschrift ‘De Turfsteker’ willen de leden het verleden zichtbaar maken voor het heden en ook het heden bewaren voor de toekomst.

Voorzitter Arlette, Yvonne, Cynthia en Beatrice zijn actief van bij de start van de Heemkundige Kring. De andere leden sloten zich gaandeweg aan via de ruilbeurs, door hun informaticakennis of door hun andere (erfgoed)engagementen, maar één zaak drijft hen allemaal: hun interesse voor erfgoed en de hoop om wat Zelzate aan erfgoed rijk is te kunnen behouden en delen met de Zelzaatse bevolking.

Met een overwegend vrouwelijk aantal actieve leden vormt HK Selsaete een opvallende uitzondering binnen het heemkundige landschap, waarin vooral mannen actief zijn. Wellicht zit het feit dat er heel veel tijd kruipt in goed heemkundig onderzoek daar voor iets tussen. Maar de Zelzaatse dames (en ook heren) zetten met veel gedrevenheid hun schouders onder hun erfgoedwerking en ze blijven ijveren voor aandacht voor het Zelzaatse verleden, onder andere via het interviewen van oudere inwoners. Hun ambitie is om in de nabije toekomst een documentatiecentrum uit te bouwen.
foto
Zelzate > Zelzate