• Erfgoedzorgers Mariette De Craene en Patrick Huyghe
Erfgoedzorgers Mariette De Craene en Patrick Huyghe
Erfgoedzorgers Mariette De Craene en Patrick Huyghe

Erfgoedzorgers Mariette De Craene en Patrick Huyghe

EZM_009

Patrick Huyghe en Mariette De Craene van de Belgische Krulbolbond zetten zich onder meer in om de krulbolsport levend en onder aandacht te houden.

Hoewel Patrick Huyghe in zijn jeugd niet wild was van de krulbolsport, sloeg op een zeker moment de vonk over. Deze vonk werd al snel een laaiend vuur, een gedreven passie voor deze intrigerende volkssport. Sinds 1976 is Patrick actief bestuurslid en secretaris, sinds 2000 voorzitter van de Belgische Krulbolbond die midden jaren 70 groeide uit de werking rond de Wintertrofee.

Aanvankelijk hield de BKB zich enkel bezig met de sportieve aspecten en wedstrijdorganisatie van de krulbolsport, maar sinds het project Expo Krulbol in 2005 heeft de BKB met veel enthousiasme een hele erfgoedwerking uitgebouwd. Dat was het begin van een traject dat naar een heus bezoekerscentrum heeft geleid in de molen op Doornzele-Dries. Ondertussen ontsluit de BKB zijn materiaal ook via Erfgoedbank Meetjesland en werkte men mee aan een erfgoedproject rond het aanleggen van een krulbolbaan.

Ook Mariette De Craene is zeer gedreven met de krulbolsport bezig en ze is als erfgoedvrijwilliger een echte drijvende kracht in de erfgoedwerking van de BKB. Met veel inzet, maar vooral ook met veel plezier ontfermt zij zich samen met collega-vrijwilligers over het onderhoud van de krulbolexpo in de molen, het ontvangen en rondleiden van groepen, het geven van krulbolinitiaties en het opsporen en digitaliseren van erfgoedmateriaal. De ervaring die Mariette heeft vanuit haar beroepsleven als bedrijfsarchivaris, komt hierbij goed van pas.

De BKB hecht met reden veel belang aan het opsporen en kenbaar maken van de krulbolgeschiedenis- en traditie. Een bijzonder wapenfeit is dat de krulbolsport, na vele inspanningen van de BKB en andere partners, is erkend op de Vlaamse lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed.

“Erfgoed en toerisme zijn zeer belangrijk voor de uitstraling van de volkssporten. Mensen die naar de molen in Doornzele komen, zouden we anders misschien niet bereikt hebben. Ook via de Erfgoedbank kunnen we een ander publiek bereiken. Op die manier leren ook niet-krulbolders ons kennen. Vroeger waren het de wedstrijden die primeerden. Sinds enkele jaren hebben we ingezien dat jeugd, recreanten en een ruimer publiek heel belangrijke doelgroepen zijn,” aldus Patrick.

Deze inspanningen van de BKB vinden onmiskenbaar hun weerklank als promotie voor de krulbolsport, die bloeit als nooit tevoren. De BKB vormt op die manier een voorbeeld dat stillaan navolging vindt bij andere volkssporten.
foto
Evergem > Doornzele > Doornzele Dries