• Erfgoedzorgers Erik Wille en Etiënne Van Eeghem, Aalter
Erfgoedzorgers Erik Wille en Etiënne Van Eeghem, Aalter
Erfgoedzorgers Erik Wille en Etiënne Van Eeghem, Aalter

Erfgoedzorgers Erik Wille en Etiënne Van Eeghem, Aalter

EZM_015

Erik Wille (links op foto)

Erik is voorzitter van het Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland, bestuurslid van Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete Aalter en zanger bij het Zanggenootschap Meetjesland. Hij was tevens de initiatiefnemer om het Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland op te richten in 2002.

Erik is al sinds zijn studententijd sterk geïnteresseerd in dialect en aanverwant erfgoed: liederen, verhalen, recepten, enz.: “Ik was reeds in mijn normaalschooltijd dialect aan het opschrijven en koesterde van dan af al de idee om dat uit te geven. Mijn drukke bestaan verhinderde dat, maar ik had het vaste voornemen dat dit het eerste 'wapenfeit' van mijn pensioen zou worden. In 2002 was het zover en heb ik het dialectgenootschap gesticht, met het doel van een idioticon (dialectwoordenboek). Het bleek dat ook andere Aalternaren al lang bezig waren met dialect opschrijven. Etiënne Van Eeghem was daar één van en hij werkte vanaf dag 1 mee in het dialectgenootschap.”

Het dialectwoordenboek was het grote doel van het dialectgenootschap. Maar dat is een project van lange adem. Met 4 tijdschriftjes per jaar brachten ze 10 jaar lang regelmatig verslag uit van hun onderzoek naar het dialect van de regio. In december 2012 wordt in Aalter hun dialectwoordenboek voor Zuidwest-Meetjesland voorgesteld.

In de toekomst wil Erik nog graag publiceren over volkse kinderspelen uit het Meetjesland en andere aspecten van dialect en volksleven.

Etiënne Van Eeghem (rechts op foto)

Etiënne is een van de oprichters van het Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland en bestuurslid van Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete Aalter.

Etiënne heeft altijd in de industrie gewerkt, maar zette zich in zijn vrije tijd in voor heemkunde en erfgoed. Toen hij met pensioen ging, stichtte hij samen met Erik Wille het Dialectgenootschap Zuidwest-Meetjesland. Als amateur-fotograaf bracht hij zoveel mogelijk dialect in beeld. Net als Erik was Etiënne al jaren bezig met het opschrijven van uitspraken en gezegden die hij kende uit zijn jeugd.

Etiënne zijn specialiteit is fotografie, maar zijn mooiste momenten zijn wanneer hij bij oudere mensen opnames maakt van dialect en verhalen.

Etiënne zegt over zijn liefde voor erfgoed en heemkunde: “Er verdwijnt zoveel, maar weinigen beseffen hoe het vóór die moderne tijd was. Wij zijn op de wereld gezet juist na de oorlog. We moesten met weinig tevreden zijn en veel werken. Ik heb als kind veel met mijn grootvader meegelopen en zo veel mensen en dingen gezien. Nu wil ik het misschien bewaren?”
foto
Aalter > Aalter