• Kapel van de Voorde, Waarschoot
Kapel van de Voorde, Waarschoot
Kapel van de Voorde, Waarschoot

Kapel van de Voorde, Waarschoot

HEW_001

Foto en tekening van de gerestaureerde kapel van de Voorde, 2011.

In Waarschoot op de wijk Hoge Voorde, bij de splitsing van de baan en de landweg die naar de hoeve Coddens leidt, staat deze mooie kapel. De kapel van de Voorde werd gebouwd op 14 m2 grond van Alfons Verstraete. Deze kapel werd toegewijd aan "O.-L.-Vrouw van het H. Hart". In de voorgevel is een steen gemetseld: "P. Van Vlaenderen -1893 -Werkman".

Hij woonde rechtover de hoeve Verstraete en hield er winkel. Petrus Van Vlaenderen was “een brave vent en zeer christelijk”. Hij vatte het plan op een kapel te bouwen ter ere van Onze-Lieve- Vrouw van het H. Hart. De moeders van de Voorde steunden hem in zijn opzet. De Voorde is een verre wijk met grote boerendoeningen en kortwoonsten. De schoonste plek om te bouwen zou in de draai zijn, in de hoek van de hoeve, bewoond door de kinderen De Muynck. Stina, Dees en Gust waren vereerd met dat voorstel. Hun eigenaar Alfons Verstraete wilde graag een plaatsje afstaan. De waarde van de grond beliep 50 fr., het gebouw zelf zou 750 fr. kosten. C. Verleye deed het lood- en zinkwerk voor 24,97 fr., Ivo Paelman schilderde voor 55,40 fr.

P. Van Vlaenderen was fier op zijn werk. Iedereen mocht het weten en de nakomelingen ook dat hij, een werkman, een kapel had gebouwd in 1893. Voor de goede man waren de kosten te hoog. Victor De Craene, gekend om zijn dienstvaardigheid, kwam hem te hulp. Ze richtten een tombola in, die in zitting van 28 april 1897 werd toegestaan en door de gouverneur werd goedgekeurd. De loten werden aan 10 centiemen verkocht en er werden er 4000 uitgegeven. Pieter was de man om ze aan de man te brengen, want hij leurde met zijn winkelwaren. Hij kreeg 1,50 fr. per dag om ze aan te bieden. Het resultaat was dat hij er 3611 verkocht, wat hem 213 fr. opleverde en een overschot gaf van 148,10 fr. voor de kapel.

Stina De Muynck klepte toen 's zondags na de middag het klokje. Rond 1900 bij Kapellekenskermis, de zondag na Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart, kende de kapel veel bezoek. ”Keysers Muziek" kwam spelen op de hoek van Geirnaerts boomgaard en Victor De Craene luisterde met de turners de plechtigheid op. De pastoor van Waarschoot kwam preken in open lucht. Later kwam in de kapel een O.-L.-Vrouwbeeld, een St.-Jozef en ook een St.- Maurus. Deze werd aanroepen tegen siatica, lamheid, rugpijn, reuma, enz. Hij was ook toevlucht in sterfte en ziekte der dieren. Er bestaat ook een Genootschap van de H. Maurus.

De kapel van de Voorde heeft een fraai torentje, maar de klok moet bij herstellingswerken zoekgeraakt zijn. In 1981 werd er door onderpastoor Cosijns een nieuw klokje in het torentje gehangen. Met het honderdjarig bestaan van de kapel werd er in de zomer van 1993 een openluchtmis opgedragen door de pastoor van Beke.

De vereniging ‘Heemkundig Erfgoed van Waarschoot’ had vanaf haar ontstaan de doelstelling om de bidplaatsen en de gebruiken in Waarschoot in ere te houden. Een van de medewerkers, wijlen Aimé Braet, heeft de kapel jarenlang onderhouden en op zondag opengesteld. Nadien heeft Omer Maenhaut die taak overgenomen. In 2000 wenste de familie Verstraete deze kapel te schenken aan de Kerkfabriek van Waarschoot. Gezien de notariële overdracht vele jaren geduurd heeft was het gebouw aan restauratie toe. Dankzij de goede zorgen van de eigenaar, de Kerkfabriek Sint-Ghislenus Waarschoot, en de financiële en logistieke steun van ‘Regionaal Landschap Meetjesland’, werd de kapel onlangs grondig gerestaureerd.

Deze tekst werd door de vereniging Heemkundig Erfgoed van Waarschoot in gedrukte vorm aangeboden ter gelegenheid van de inzegening van de gerestaureerde kapel op vrijdag 2 september 2011. De tekening werd door Maurits Huysman gemaakt in augustus 2011.
kapel
Lievegem > Waarschoot > Renning
2011