Groepsfoto Kaartersclub in café De Feestzaal bij Jozef Dancet

Groepsfoto Kaartersclub in café De Feestzaal bij Jozef Dancet

OKG_002

Knesselare telde vroeger heel wat meer café's dan nu het geval is. In de Kloosterstraat alleen al bevonden zich in 1941 vijf drankgelegenheden waaronder ook café 'de Feestzaal' van Jozef Dancet.

Daarnaast had je toen ook nog 'Koorden en netten' bij Henri De Spiegelaere, café 'Gemeentehuis' bij Edmond van Houtte op De Plaats, even verderop 'Huis van Commerce' bij Marcel Van den Kerchove en het café van Prudent De Coster.

Deze foto en bijhorende informatie werd gepubliceerd in het boek "Over Knesselare gesproken - babbels in de aders van ons dorp", geschreven door Jan Van de Casteele, een publicatie van Cultuurraad Knesselare en gerealiseerd met de steun van COMEET/Erfgoedcel Meetjesland.
foto
Aalter > Knesselare > Kloosterstraat
, bruikleen