Ontstaan van het krekengebied, Sint-Margriete

POV_001

Fragment uit een interview met een spreker uit Sint-Margriete, opgenomen in 2003 binnen het project 'Meetjesklap'. Onderwerp: Geschied- en heemkundigen kunnen het onder elkaar over bepaalde topics vrij oneens zijn. De achtergrond van de naam Meetjesland is zo'n onderwerp waar discussie over is. Ook over het ontstaan van de kreken die verspreid liggen over het noordelijke deel van het Meetjesland bestaat er geen eensgezindheid. In het kader van het project 'Meetjesklap. Bewaar-de verhalen uit het Meetjesland' registreerden medewerkers van het Regionaal Erfgoedconsulentschap Meetjesland van de Provincie Oost-Vlaanderen in 2003 getuigenissen, grote verhalen of kleine geschiedenissen, over het rijke culturele erfgoed van het Meetjesland. Deze verhalenverzameling trok vanaf 2003 als reizende tentoonstelling in de vorm van luisterbanken of 'Meetjesklapbanken' rond in de regio. De Provincie Oost-Vlaanderen gaf de geluidsfragmenten ook uit op cd.
geluidsdrager
2003
Provincie Oost-Vlaanderen, bruikleen