Grenspalen

POV_015

Fragment uit een interview met een spreker uit Sint-Laureins, opgenomen in 2003 binnen het project 'Meetjesklap'. Onderwerp: grenspalen. De nog bestaande grenspalen zijn relicten van langdurende twisten tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden. Merkwaardig is de kaarsrechte grens tussen Sint-Laureins en Sint-Kruis (Zeeuws-Vlaanderen). De spreker weet hoe die bepaald is. In het kader van het project 'Meetjesklap. Bewaar-de verhalen uit het Meetjesland' registreerden medewerkers van het Regionaal Erfgoedconsulentschap Meetjesland van de Provincie Oost-Vlaanderen in 2003 getuigenissen, grote verhalen of kleine geschiedenissen, over het rijke culturele erfgoed van het Meetjesland. Deze verhalenverzameling trok vanaf 2003 als reizende tentoonstelling in de vorm van luisterbanken of 'Meetjesklapbanken' rond in de regio. De Provincie Oost-Vlaanderen gaf de geluidsfragmenten ook uit op cd.
geluidsdrager
2003
grens, grenspalen
Provincie Oost-Vlaanderen, bruikleen