Geschiedenis van de inpoldering

POV_033

Fragment uit een interview met een spreker uit Sint-Laureins, opgenomen in 2003 binnen het project 'Meetjesklap'. Onderwerp: geschiedenis van de inpoldering. Een groot stuk van het Meetjesland is gewonnen op de zee. Door het aanleggen van dijken werd polder per polder ingedijkt en kwam er een zeer vruchtbare grond ter beschikking. Deze dijken bepalen dan ook sterk het landschappelijke zicht van het noorden van het Meetjesland. In het kader van het project 'Meetjesklap. Bewaar-de verhalen uit het Meetjesland' registreerden medewerkers van het Regionaal Erfgoedconsulentschap Meetjesland van de Provincie Oost-Vlaanderen in 2003 getuigenissen, grote verhalen of kleine geschiedenissen, over het rijke culturele erfgoed van het Meetjesland. Deze verhalenverzameling trok vanaf 2003 als reizende tentoonstelling in de vorm van luisterbanken of 'Meetjesklapbanken' rond in de regio. De Provincie Oost-Vlaanderen gaf de geluidsfragmenten ook uit op cd.
geluidsdrager
2003
Provincie Oost-Vlaanderen, bruikleen