Polderbesturen

POV_044

Fragment uit een interview met een spreker uit Sint-Laureins, opgenomen in 2003 binnen het project 'Meetjesklap'. Onderwerp: polderbesturen. De aanleg van een polder was zeer intensief en kostte veel geld. De meeste polders zijn dan ook vernoemd naar de financierders ervan. Ook vandaag de dag vraagt het onderhoud van de polders (de dijken, de wegen, de waterlopen, ...) speciale aandacht. Daarvoor hebben deze polders een specifiek bestuur, dijkgraaf en griffier incluis, en moeten de ingelanden een speciale belasting betalen. In het kader van het project 'Meetjesklap. Bewaar-de verhalen uit het Meetjesland' registreerden medewerkers van het Regionaal Erfgoedconsulentschap Meetjesland van de Provincie Oost-Vlaanderen in 2003 getuigenissen, grote verhalen of kleine geschiedenissen, over het rijke culturele erfgoed van het Meetjesland. Deze verhalenverzameling trok vanaf 2003 als reizende tentoonstelling in de vorm van luisterbanken of 'Meetjesklapbanken' rond in de regio. De Provincie Oost-Vlaanderen gaf de geluidsfragmenten ook uit op cd.
geluidsdrager
2003
Provincie Oost-Vlaanderen, bruikleen