Verplaatsen van de dorsmachine, Rieme

PrCT_001

Tijdens het dorsen wordt het kaf van het koren gescheiden. Het dorsen van graan gebeurde eeuwenlang met de dorsvlegel op de dorsvloer. Geleidelijk aan werden er machines ontwikkeld waarmee het dorsen machinaal kon plaatsvinden. In de jaren ’80 maakte de familie Vernaeve uit Rieme gebruik van een oudere dorsmachine van het merk Gerinhoff voor het dorsen van graan. De dorsmachine werd verplaatst door een tractor die de dorsmachine naar de graanschuur bracht.
foto
1980-1985