Graan opvangen uit de dorsmachine, Rieme (1)

Graan opvangen uit de dorsmachine, Rieme (1)

PrCT_003

In de jaren ’80 maakten de familie Vernaeve uit Rieme gebruik van een dorsmachine van het merk Gerinhoff voor het dorsen van graan. Het gedorste graan werd opgevangen in juten zakken die werden toegeknoopt en op een kar werden gestapeld. Theofiel Van Hulle hield een oogje in het zeil. Hij knoopte de volle zakken dicht en legde ze op de kar.
foto
1980-1985