Portret Octaaf Buysse

Portret Octaaf Buysse

PrES_001

Octaaf Buysse werd als soldaat ingesloten in vesting van Antwerpen. Hij vluchtte naar Nederland waar hij verbleef tijdens de oorlogsjaren. Hij verbleef er in een kamp. Tijdens de oorlogsjaren werd er in Ursel een krantje uitgegeven over de soldaten. Zo werd het thuisfront op de hoogte gehouden.
foto
1914-1918
WOI, soldaten