Stierenkeuring Brussel (?), 1965 (1)

Stierenkeuring Brussel (?), 1965 (1)

PrLDN_001

Eind 19de eeuw begon men de kwaliteit van het vee en de paarden te controleren tijdens jaarmarkten en veemarkten. Zo wilde de overheid de kwaliteit van de nationale veestapel verbeteren. De vlees- en melkopbrengst was in die tijd ‘niet vet’ omdat er lang geen aandacht was geweest voor fokstrategieën. Bovendien werden de dieren tot die tijd vooral als trekkracht en mestproducent ingezet en was er weinig kennis van veehouderij. Ook de vele besmettelijke ziekten die toen de ronde deden, bedreigden het vee.
Tijdens de wedstrijden en prijskampen werden de dieren gekeurd. Een gekeurd dier was niet enkel gezond, maar kon ook een kwaliteitslabel krijgen die interessant was voor de koper van het dier. De prijskampen hadden bovendien ook een belangrijke sociale rol. Het was eigenlijk een graadmeter waarmee duidelijk werd wie er goed en minder goed bezig was. De winnaars streken de eer en een mooie prijs op, in de hoop dat ook andere veetelers hen als een voorbeeld zouden zien.

Prijskampen werden gehouden voor verschillende dieren. Voor het vee werd een onderscheid gemaakt tussen fok en slachtvee, ook wel ‘vet vee’ genoemd. Het kamp op de foto werd ingericht voor stieren, die op hun beurt nog werden onderverdeeld in verschillende categorieën. De jury lette vooral op de bouw, de hoogte, de groei en ontwikkeling, de dikte van de huid, de poten en de horens van de dieren. Na WOII werd ook rekening gehouden met de gespierdheid van de dieren.

Winnaars van lokale wedstrijden gingen door naar de prijskampen op regionaal, gewestelijk en nationaal niveau. In 1959 werd de Vereniging voor Inrichting van de Algemene Veeprijskampen opgericht die de nationale prijskampen en veetentoonstellingen tot op vandaag coördineert.
foto
1965