Herinnering aan Plechtige Communie Michel Martens 1943, Rieme

Herinnering aan Plechtige Communie Michel Martens 1943, Rieme

PrMM_010

Op zondag 20 juni 1943 deed Michel Martens, als jonge inwoner van Rieme, zijn plechtige communie in zijn parochie. Tussen 1940 en 1944 zorgde de Tweede Wereldoorlog voor heel wat vernielingen. Ook Rieme werd niet gespaard en werd zelf met de grond gelijk gemaakt. De eerste parochiekerk, die pas in 1935 was ingewijd, werd plat gebombardeerd. Tijdens de oorlogsjaren waren de Riemenaren dan ook verplicht hun heil te vinden in de parochiekerk van Ertvelde. Tijdens de oorlogsjaren werd de plechtige communie niet elk jaar, maar wel om de twee jaar georganiseerd. Ter herinnering aan de plechtige communie kregen de communicanten een soort van diploma, met hun naam en de datum van de communie op. Veelal bestond het diploma uit een religieuze prent die soms verband hield met de parochie of de kerk waar de communie plaats vond. Op een communiediploma uit die tijd werd bijvoorbeeld een glasraam uit de kerk, waar de communie was doorgegaan, afgebeeld.
communieprent
1943