Krantenknipsel Safarkesmarkt, Wachtebeke, 1994

Krantenknipsel Safarkesmarkt, Wachtebeke, 1994

PrRF_022

Krantenartikel naar aanleiding van de Safarkesmarkt van 14 augustus 1994 te Wachtebeke. In dit artikel krijgt men een kleine geschiedenis.

De Safarkes- of Safarkensmarkt werd voor de eerste maal gehouden op 2 juli 1978 naar aanleiding van het ‘Jaar van het Dorp’. De bedoeling was om terug aan te knopen met alle zaken die men voor de tweede wereldoorlog nog gekend had als ambacht en volksvermaak, maar dat nu ten dele verloren was gegaan. Ook bood dit de plaatselijke verenigingen de kans om inkomsten te verzamelen. Het hoogtepunt van de dag is natuurlijk de ambachten- en rommelmarkt. Ook kunnen de mensen hun hart ophalen aan allerlei versnaperingen en volksspelen en vinden er optredens plaats van muziek-en dansgroepen plaats.

De naam van de markt komt van , ook wel kogelflesje genaamd. Dit was een herbruikbaar flesje dat door een knikker werd afgesloten zodat sprankelende dranken als spuitwater en limonade te bewaren.

Het hele gebeuren speelt zich af op het Dr. J. Persynplein te Wachtebeke en vindt sinds de derde editie steeds plaats op de tweede zondag van augustus. Aan de bezoekers wordt gevraagd zoveel mogelijke in traditionele kledij (stijl 1900 – 1940) te komen.

(Bronnen: jaarboek 1998 Heemkundige Kring & 20 jaar Safarkesmarkt gemeente wachtebeke, 1997 )
knipsel
artikel, krant
Rosita Fontenoy, bruikleen