Artikel overlijden Andreas Arnold Van Lantschoot, Ursel

Artikel overlijden Andreas Arnold Van Lantschoot, Ursel

PrRVL_001

Krantenartikel verschenen naar aanleiding van het overlijden van de Urselse priester-Kanunnik Andreas Arnold Van Lantschoot op 23 februari 1969 in Rome. Het geeft een korte beschrijving van zijn levensloop.
knipsel
Aalter > Knesselare
Renaat Van Lierde , bruikleen