Brief ivm invaliditeit soldaat Camille van Hecke, 1930

Brief ivm invaliditeit soldaat Camille van Hecke, 1930

PrYD_001

Brief van het 'Nationaal Werk der Oorlogsvaliden' met erkenning van het invaliditeitspensioen voor soldaat Camille van Hecke, de schoonvader van Yvette Demaret. Camille werd geboren in Ertvelde op 19 september 1896 en stierf op 5 november 1983.

Camille was soldaat (vrijwilliger, klas 1915, 3de regiment karabiniers)) en werd twee keer gewond aan het front: op 22/4/1915 in sector Steenstraete en op 9/4/1918 door gifgas in sector Nieuwpoort. Voor de verwondingen die hij toen opliep wordt hij erkend als oorlogsinvalide. Eerst voor 15%, daarna voor 25% en tenslotte voor 50%.
brief
Yvette Demaret, bruikleen