Invaliditeitsbewijs, Ertvelde, 1928

Invaliditeitsbewijs, Ertvelde, 1928

PrYD_002

Certificaat van oorlogsinvaliditeit van Camille Van Hecke, uitgegeven door het ministerie van Landsverdediging. Op dit moment had hij 15% oorlogsinvaliditeit maar door de jaren heen zou dit oplopen naar 50% (in 1932). Dit bewijs werd uitgegeven op 21 december 1928.

Soldaat Camille van Hecke (schoonvader van Yvette Demaret) werd geboren op 19 september 1896 te Ervelde en stierf op 5 november 1983. Camille was een oorlogsvrijwilliger (klas 1915, 3e regiment karabiniers) en raakte 2x gewond aan het front; op 22 april 1915 in sector Steenstraete en op 9 april 1918 door gifgas in sector Nieuwpoort. Hierdoor werd hij erkend als oorlogsinvalide. Eerst 15%, dan 25% en tenslotte voor 50%.

Deze foto kan niet in hoge resolutie vrijgegeven worden.
Yvette Demaret, bruikleen