Vechten tegen de commiezen

REM_105

Fragment uit een interview met een spreker uit Sint-Margriete, opgenomen in 2003 binnen het project 'Meetjesklap'. Onderwerp: De relatie tussen de zogenaamde beroepssmokkelaars en de douaniers was vrij dubbelzinnig. In sommige gevallen echter was het smokkelverbod zeer duidelijk en formeel. Er waren ook smokkelaars die net de confrontatie opzochten met het gezag. Hier het verhaal van twee smokkelaars die zich met een vechtpartij probeerden te redden uit handen van de douaniers. In het kader van het project 'Meetjesklap. Bewaar-de verhalen uit het Meetjesland' registreerden medewerkers van het Regionaal Erfgoedconsulentschap Meetjesland van de Provincie Oost-Vlaanderen in 2003 getuigenissen, grote verhalen of kleine geschiedenissen, over het rijke culturele erfgoed van het Meetjesland. Deze verhalenverzameling trok vanaf 2003 als reizende tentoonstelling in de vorm van luisterbanken of 'Meetjesklapbanken' rond in de regio. De Provincie Oost-Vlaanderen gaf de geluidsfragmenten ook uit op cd.
geluidsdrager
2003
Provincie Oost-Vlaanderen, bruikleen