Biggen verhandelen op de varkensmarkt van Eeklo

Biggen verhandelen op de varkensmarkt van Eeklo

SAE_007

Anno 1967 werd de biggenmarkt van Eeklo nog druk bezocht. Maar tegen het einde van de jaren 1970 slonk het aantal biggen en bezoekers zienderogen. Nochtans was de biggenmarkt van Eeklo ooit één van de grootste troeven van de hoofdstad van het Meetjesland.

Het Oostends weekblad "La Feuille d'Ostende" schreef in 1864 namelijk het volgende: "De zwijnsmerkt van Eecloo is iets wonderbaers: ze treft hare weerga niet aen in Europa. Den donderdag, alwanneer er de weekmerkt gehouden wordt, is het geene zeldzaemheid twee duizend zwijns van alle rassen en van allen ouderdom op de merkt van dit handeldrijvend stadje vergaderd te zien.

Sedert dat de ijzeren-weg de stad Eecloo met de haven van Oostende heeft vertakt, komen er te Eecloo eene menigte Oostendsche handelaers aenkopen doen van jonge zwijnen, die ze vervolgens uitvoeren naar Engeland. (...)"
foto
Eeklo > Eeklo > Markt
1967
C.V.D. Bouchaute, bruikleen