Processie kerk, Lembeke

Processie kerk, Lembeke

Spanhove2013016

Processie rondom de kerk van Lembeke. De Mariagroep opgericht door Pastoor Van Goethem word op deze foto afgebeeld. Katrien Haers was de eerste vrouw met recht. De processie was twee keer per jaar: op 15 augustus en op de tweede zondag na sacramentsdag. Het is uitgegaan tot het blaasorkest niet meer wou spelen.
foto
Kaprijke > Kaprijke
198_
Hubert Spanhove, bruikleen