Palmpaas

Palmpaas

VL_008

Ontleend aan de carnavalstoet van 1958 en 1959 o.l.v. Frans Van Immerseel, werd de Palmpaas nog enkele jaren als traditie verdergezet onder impuls van enkele onderwijzers uit de gemeentelijke jongensschool, goede kennissen van Van Immerseel. Bij dit oud heidens voorjaarsgebruik gingen groepjes schoolkinderen het weekend van Palmzondag de Asseneedse wijken rond met kruisgewijs geslagen groene takken, getooid met koeken en eiertrossen en voorzien van manden. Af en toe werd hun zingen beloond. Zo zongen zij liederen als: ‘Palm - palm - pasen, De winter is verhangen, Hei koerei, Ik zie des meien schijn, Over enen zondag hebben we een ei. Ik zie die bloemkens hangen, Eén ei is geen ei, Des ist mijn hart verblijd ... Twee ei is een half ei, Zo ver van enen dale … Drie ei is een Paasei!’
foto