Huldestoet burgemeester en graaf d’Alcantara, Lembeke

Vliet vzw
VL_F016

Huldestoet voor het huwelijk van burgemeester en graaf Adhémar d’Alcantara, Lembeke, 1947
film
1947
Michel Coene, bruikleen
Modest Van Achte, bruikleen