Huldiging van 5 Jubilarissen van het feestcomiteit “ De Katte ” op 6 augustus 1967

Huldiging van 5 Jubilarissen van het feestcomiteit “ De Katte ” op 6 augustus 1967

VVDV_136

de 5 jubilarissen samen met hun echtgenotes tijdens hun inhuldiging
foto