• Lenteleven
Lenteleven
Lenteleven
Lenteleven
Lenteleven
Lenteleven
Lenteleven

Lenteleven

WST_DBG_007

Astrid De Bie (nicht Georgette) in het maandblad van KAJ. Pagina 11: spoelster Mariette Lips. p. 11: Georgette De Bie op middenste foto
foto
1953
Georgette De Bie, bruikleen