Getuigschrift weefschool

WST_FDS_004

Getuigschrift van bekwaamheid van Ferdinand Van Vlaenderen, Vrije Weefschool van Waatschoot.
getuigschrift
1939
Familie De Smedt, bruikleen