Getuigschrift weefschool

WST_FDS_005

Getuigschrift van bekwaamheid van Luciaan de Smedt, Vrije Weefschool van Waarschoot.
getuigschrift
1965
Familie De Smedt, bruikleen