Getuigschrift weefschool

WST_FDS_006

Getuigschrift van bekwaamheid van ferdinand Van Vlaenderen, Vrije Weefschool van Waarschoot.
getuigschrift
1941
Familie De Smedt, bruikleen