Handboek weefkunde

WST_FDS_007

'De voorbereiding in de weverij' door Maur. De Ketele. Boek van Lucien De Smedt
foto
1944
Familie De Smedt, bruikleen