Atomaschrift met lesnotities theorie

WST_FDS_009

Schrift van Lucjaan De Smedt, tweede jaar
foto
1964
Familie De Smedt, bruikleen